Hva er Binary Options / Binære opsjoner?

Jeg skal forsøke å forklare Hva Binary Options er med ganske enkle ord:
Binary Options eller Binære Opsjoner er helt nye på markedet, og det gir også de brukerne muligheten til å utnytte de mange mulighetene som ligger i vanlig trading. Binære opsjoner er et tradinginstrument som i likhet med andre opsjoner følger et underliggende verdipapir som f. eks aksjer, råvarer, indekser eller valuta.

Å gjøre forretninger med binære opsjoner er mye enklere enn vanlig aksjehandel, først, er plattformen så enkel som mulig og krever ikke et høyt beløp når du skal trade, for eksempel, 5 USD.

Binary Options – litt grundigere forklart

Binære opsjoner er en form for finansiell derivathandel der investorer kan spekulere i prisbevegelsen til ulike underliggende eiendeler, for eksempel aksjer, valutaer, råvarer eller indekser. Navnet «binære» kommer av at det bare er to mulige utfall av en handel – enten «in the money» eller «out of the money».

Når du handler binære opsjoner, må du forutsi om prisen på den underliggende eiendelen vil øke eller falle innen en bestemt tidsramme, som kan variere fra noen få minutter til flere uker. Hvis du tror prisen vil stige, kjøper du en «oppside» eller «call»-opsjon. Hvis du tror prisen vil falle, kjøper du en «nedside» eller «put»-opsjon.

Hvis din forutsigelse er riktig og prisen beveger seg i den retningen du valgte, vil opsjonen utløpe «in the money» og du vil motta en forhåndsbestemt utbetaling, vanligvis i form av en prosentandel av din opprinnelige investering. Hvis din forutsigelse derimot er feil og prisen beveger seg motsatt av hva du forventet, vil opsjonen utløpe «out of the money» og du vil tape den opprinnelige investeringen.

En av de viktige egenskapene ved binære opsjoner er at risikoen og potensiell avkastning er kjent på forhånd. Dette betyr at du vet nøyaktig hvor mye du kan tape eller tjene på en handel. Dette gjør binære opsjoner attraktive for noen tradere, spesielt de som er interessert i å handle med enklere og mer forutsigbare investeringer.

Det er imidlertid viktig å merke seg at handel med binære opsjoner innebærer betydelig risiko. Prisbevegelser kan være uforutsigbare, og det er ingen garanti for at du vil lykkes med alle dine handler. Det anbefales derfor å være godt informert, bruke nøye risikostyring og være oppmerksom på at du kan tape dine investerte midler.

Se denne videoen om hvordan det fungerer:

Hva betyr det at opsjoner er binære?

Binære opsjoner kalles for binære fordi det er kun to mulige utfall. Binær brukes i matematikken om tall som enten er 1 eller 0, og det er dessuten binærtall som også brukes i datamaskiner, der alle data som sendes enten er 1 eller 0. Dermed binære opsjoner: du vinner stort eller taper alt. Dette sier litt om risikoen, men også mye om hvilke formidable muligheter som ligger her.

Dermed er opsjonene binære av natur, fordi det bare er to mulige utfall. De kalles også for alt-eller-ingenting opsjoner, digitale opsjoner. Binære opsjoner er vanligvis en type europeisk opsjon.

Binære opsjoner er IKKE rulett!

Binære opsjoner blir jo likevel ikke som rulett, hvor du har omtrent litt over 50% sjanse til å tape penger og litt under 50% sjanse til å vinne penger. Med binære opsjoner har du mulighet til å analysere og predikere utfallet. I rulett er alt tilfeldig, og utfallet er helt umulig å predikere. I binære opsjoner kan du predikere hvor veien vil ta for det underliggende instrumentet, og dersom du kjenner det underliggende aktiva godt, vil du lett kunne tjene penger. Så det er altså veldig stor forskjell på det å spille i et casino og det å investere i binære opsjoner!

I tillegg kan vi selv bestemme fristene i de ulike bransjer ned til 60 sekunder, noe som også betyr at man trenger ikke vente i månedsvis for å øke ens rikdom som vanlig aksjehandel. Binære opsjoner gir deg alle muligheten til å velge hvor mye du ønsker å satse, hva du skal satse på og i hvilken tidsramme du ønsker å satse dette er helt nytt for handel alternativer. Derfor kan jeg også personlig anbefale www.traderush.com som en sikker plattform for å gjøre forretninger over fordi det er raske til å betale, og er mislikt over hele verden som den har en enkel layout og et stort utvalg av aksjer og kurs, hva du vil handle med Apple, gull, Facebook, eller noe helt annet. Binary Options Trading er altså ikke så farlig som folk liker å tro, som det er gjort langt enklere å håndtere enn for eksempel med aksjer. Til slutt, det er ikke noe annet å si, men lykke til med handlene og spørr / skriv/ kommentar til slutt dersom du har spørsmål eller problemer.